отстраняване

отстраняване
същ. - изпъждане, изгонване, изключване, изгнание
същ. - премахване, освобождаване, изхвърляне
същ. - съкращаване, съкращение, ограничаване, намаляване, скъсяване

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • изгнание — същ. заточение, каторга, депортация, остракизъм, изгонване, прокуда същ. емиграция същ. пропъждане същ. изпъждане, изключване, отстраняване същ. обявяване извън законите, проскрипция …   Български синонимен речник

  • изгонване — същ. изпъждане, изключване, отстраняване, изгнание същ. пропъждане, заточение …   Български синонимен речник

  • изключване — същ. изпъждане, изгонване, отстраняване, изгнание същ. прекъсване, спиране, преустановяване същ. разединяване, отделяне, разглобяване същ. отцепване същ. савак, затвор, клапан …   Български синонимен речник

  • изпъждане — същ. изгонване, изключване, отстраняване, изгнание …   Български синонимен речник

  • изхвърляне — същ. издаване, изпускане, отделяне, излъчване, секрет същ. мятане, хвърляне, подхвърляне същ. премахване, отстраняване, освобождаване същ. запращане, изстрелване …   Български синонимен речник

  • намаляване — същ. изваждане, отбив, удържане, умозаключение същ. изпразване, изчерпване, изтощаване, изтощение същ. намаление, отстъпка, съкращение същ. снижаване, спадане същ. съкращаване същ. понижаване …   Български синонимен речник

  • ограничаване — същ. въздържане, сдържане, възпиране, обуздаване, ограничение, спирачка същ. намаляване, намаление същ. удържане, усмиряване, сподавяне същ. спиране, пречка същ. съкращаване, съкращение, скъсяване, премахване, отстраняване …   Български синонимен речник

  • освобождаване — същ. измъкване, избавяне, отърваване същ. опразване, овакантяване, напускане същ. премахване, отстраняване, изхвърляне същ. спасяване, спасение, освобождение …   Български синонимен речник

  • премахване — същ. зачеркване, задраскване, заличаване същ. изкореняване, унищожаване, изтребване, унищожение, изтребление същ. отменяване, закриване същ. отстраняване, освобождаване, изхвърляне същ. съкращаване, съкращение, ограничаване, намаляване, скъсяване …   Български синонимен речник

  • скъсяване — същ. дръпване назад, прибиране, свиване, сбръчкване, ретракция същ. съкращаване, съкращение, ограничаване, намаляване, премахване, отстраняване същ. резюмиране …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”